Ceník konverzních kitů

Přestavbové sady na E85

Další informace

Kalkulátor

Místo čárky používejte tečku !!!!
Cena E85 za litr:
Cena benzínu za litr:
Zvýšená spotřeba:%
Průměrná spotřeba (litry) na 100km:litrů
Ročně najedu:Km
Roční útrata za benzín:
Roční útrata za E85:
ROČNĚ UŠETŘÍTE:

Štítky

Nejastj dotazy

Jak vliv m pouvn paliva E85 na ivotnost motoru?

Zkuenosti z Brazlie a vdska, kde na ethanol E85 jezd ji mnoho let, ukazuj, e chod na ethanol E85 je bezproblmov. Provoz vozidla je beze zmny, jen je levnj a ekologitj, servisn intervaly se nemn a spe bez problmu projde emisemi. Dochz k vymu vkonu motoru v dsledku vyho oktanovho sla paliva. Neni se ani hadiky, p roce 1980 se zaali pouvat ji materily odolnj, kter vydr. Pi pouit Ethanolu E85 s na jednotkou ni. A to z dvod:

  • Ethanol E85 m istc vlastnosti = proitn a nezanen vstikovacch trysek
  • Pi spalovan Ethanolu E85 nevznikaj karbonov usazeniny = ty mohou ve vlci pedasn zaplit sms a to nen dobe
  • Ethanol E85 ho za nich teplot ne benzn = men opoteben pstnch krouk

Naopak pi provozu na ethanol E85 bez pestavbov jednotky dochz k spalovn chud smsi = nrstu spoteby o cca 30%, snen vkonu a velk riziko pokozen motoru (proplen sedla ventil, vlce, pst).
Pi instalaci pestavbov sady firmy FLEXCAR se spaluje ideln sms paliva ke kyslku, tm dn pokozen nehroz.

Jak ethanol E85 zvyuje vkon motoru?

Ethanol E85 zvyuje vkon motoru, pestoe m ni vhevnost ne benzn ze ty dvod:

  • Ethanol E85 obsahuje 30% kyslku a benzn jen 4%, proto se ve vlci po pidn pestavbov jednotky vejde vce ethanolu, kter me hoet s kyslkem (atmosfrickm a z ethanolu dohromady)
  • Tm e ethanol E85 obsahuje sm osob vce kyslku, tak dochz k efektivnjmu hoen = vy vkon + o 70% lep emise
  • Ethanol E85 m pi odpaovn 4x vt ochlazen oproti benznu = pi vstknut do vlce 4x vce ochlad prostor vlce i vzduch v nm, ten se vce smrt a do vlce se vejde vce vzduchu, tm pdem vce kyslku se kterm me ethanol hoet.
  • 1 litr ethanolu E85 je t잚 ne 1 litr benznu, tm pdem v jednom stiku se dostane do vlce vce hmoty ne pi stejn dlouhm vstiku benzinu. Tm se i vyrovnv ni vhevnost Ethanolu E85, kter se pot na MJ/ kilogram. Pi koupi 1 litru ethanolu si koupte vce hmoty, ne pi koupi 1litru benzinu.

Jak je to se spotebou?

Z naich praktickch men i odezvy naich zkaznku jsme odpozorovali, e pokud jezdte se svm autem na benzn za hodnoty stejn jako hodnoty uveden spoteb ve velkm technickm prkazu (plat pro kolonku mimo msto) tak se Vm spoteba pi jzd mimo msto na Ethanol E85 zv o cca 10 a 20%. Pokud jezdte na benzn se spotebou 10 a vce procent vy ne je uvedena ve velkm technickm prkaze (agresivnj typ jzdy), tak zmna spoteby na Ethanol E85 bude zanedbateln.
Pokud jezdte ve mst, tak zmna spoteby buda takt zanedbateln. Navc u ns mte monost vrcen pestavbov jednotky do 14ti dn zdarma bez udn dvodu. Odzkoute, uvidte ;)

Jak funguje Vae jednotka?

Jednotka firmy FLEXCAR s.r.o. prodluuje dobu vstiku paliva do vlce pesn v takovm mnostv, aby dochzelo k dokonalmu spalovn. Pestavbov jednotka FLEXCAR m funkci studenho startu start v zim bez problmu. Jednotka je pln automatick mete jet na benzn, sms benznu s ethanolem E85 i na ist ethanol E85, ovem tomu je velmi dleit funkn lambda sonda. Jednotka funguje pouze u vstikovn, u karburtorovho motoru je nepouiteln.

Zmn se instalac pestavbov sady drba vozidla?

Doporuujeme po nainstalovn pestavbov sady FLEXCAR a ujet cca 500 km jednorzov vymnit palivov filtr, Ethanol E85 m istc vlastnost, tm uvoln nanesen neistoty z ndre a ty se usad v palivovm filtru. Dle se doporuuje zkrtit interval vmny oleje, ale teba koda Auto na svch vozidlech flexfuel krat vmnu oleje neuvd.

Co kdy se jednotka rozbije?

Po namontovn jednotky samozejm zskvte zruku po dobu 24 msc a technickou podporu firmy FLEXCAR navdy.

Co kdy ji dl nebudu chtt jednotku a budu chtt znovu jezdit na klasick paliva?
Jednotku lze pomrn snadno vyjmout bez naruen motoru, v ppad nespokojenosti bude opt odmontovna. V tomto ppad mete vyut zruku a informovat o sv nespokojenosti technick oddlen.
S m vm mi centrum technick pomoci klientm me pomoci?
Prakticky se vm co se jednotek te opravy, vyjmut, hlen reklamace. I odborn pouen pro klienty, co chtj bt informovan.
V em spov ekologinost tohoto paliva?
Spov v daleko nich emisch ne pi klasickm benznu. Svoj podstatou pat k obnovitelnm, tedy i prodnm a ekologickm zdrojm energie. Dal technick podrobnosti naleznete na strnce ve o palivu ethanol E85.

Mte dotaz, kter zde nen, nevhejte a napite nm jej na e-mail: objednavky@flexcar.cz